Nowości  Dolina Baryczy  Atrakcje  Noclegi    
 


Dolina Baryczy > Zielone światło dla obwodnicy Milicza

2020-04-22 Zielone światło dla obwodnicy Milicza

Obwodnica to długo wyczekiwana przez mieszkańców inwestycja mająca wyprowadzić samochodowy ruch tranzytowy poza miasto.


Obwodnica Milicza powstanie wokół miasta w ciągu drogi krajowej nr 15

Obwodnica Milicza jest jedną z tych zapisanych w rządowym planie budowy 100 obwodnic. Minister Infrastruktury zatwierdził właśnie program tej inwestycji. Obwodnica w ciągu drogi krajowej nr 15 wyprowadzić ma z miasta uciążliwy dla mieszkańców ruch tranzytowy.

Inwestycja przewiduje powstanie nowego odcinka drogi krajowej nr 15 o klasie GP (głównej o ruchu przyspieszonym). Będzie ona miał długości 12 km.

Proces przygotowawczy obejmować będzie ustalenie wariantów przebiegu obwodnicy oraz opracowanie niezbędnych dokumentacji przy tego typu inwestycji.

Obwodnica powstać ma w formule projektuj i buduj. Przetarg na prace planowany jest na 2024 rok. Sama budowa zaś przewidziana jest na lata 2027-2029.

Dolina Baryczy na serwisach społecznościowych: